Ballina

Image

Kompania Eurokos është themeluar në vitin 2000 në Prishtinë të Kosovës.Si pasojë I një ndryshimi demokratik në sitemin e qeverisjes së Kosovës,Eurokos është rritur nga ajo që mund të përshkruhet si një fillim I thjeshtë e duke dale si një nga kompanitë udhëheqesë në ndërtimin e rrugëve sot.

E specializuar në ndertimin e rrugëve,urave,rikonstruktimin e rrugëve,instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të trafikut dhe pahive mbrojtëse  janë disa nga shërbimet që ne ofrojmë.Ne gjithashtu projektojmë dhe instalojmë rrjetin e kanalizimeve & ujësjellësve  dhe duke e prodhuar vetë asfaltin,betonin dhe fraksione të ndryshme të gurit ne jemi të gatshëm t’i  ofrojmë klienteve tanë një paketë të plotë e moderne të shërbimeve inxhinierike e ndërtimore.

Çdo projekt është kryer nën moton
   "Ndërtimet  tona jetojnë gjatë"

 

 
Tel. +381 38 247 016, Fshati Cagllavice p.n. - Prishtinë
Webmail | Autoret | © Copyright, 2007 Eurokos